Malin Viola Wennberg

H Malin Viola Wennberg είναι υπέρμαχος της Bιώσιμης Μόδας και εργάζεται ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Mistra Future Fashion στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Έχει εργαστεί στις Δημόσιες Σχέσεις, την Επικοινωνία και την Ανάπτυξη Fashion Concept, συνεργαζόμενη με καθιερωμένες και νεοσύστατες επιχειρήσεις στη Σκανδιναβία και τις ΗΠΑ. Η Μάλιν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στις Σπουδές Μόδας από το Parsons School of Design της Νέας Υόρκης. Η διατριβή της είχε ως θέμα την αντίληψη της βιώσιμης παραγωγής στον τομέα των ειδών πολυτελείας.

Το Mistra Future Fashion είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην συστημική αλλαγή μέσα στη βιομηχανία της μόδας και την κοινωνία. Στόχος της έρευνας είναι η παροχή μέσων σε μια Κυκλική Οικονομία, αναλαμβάνοντας μια πλήρη συστηματική προοπτική στην εξέταση του κάθε βήματος στην αλυσίδα αξιών της μόδας.

Το Mistra Future Fashion ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το MISTRA, το σουηδικό ίδρυμα για στρατηγική περιβαλλοντική έρευνα. Διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 110 εκατ. σουηδικών κορωνών και εκτείνεται σε διάστημα 8 ετών, από το 2011 έως το 2019. Το πρόγραμμα φιλοξενείται από τα ερευνητικά ιδρύματα της Σουηδίας RISE σε συνεργασία με 15 ερευνητικούς εταίρους και εμπλέκονται σε αυτό πάνω από 50 εταίροι από τον χώρο της βιομηχανίας.


Malin Viola Wennberg is a Sustainable Fashion Advocate at heart, working as Communications Manager at Mistra Future Fashion in Stockholm, Sweden. Malin has a background in PR, Communications and Fashion Concept Development, working with various established companies and start-ups in the Nordic Region and the US. Malin holds a MA in Fashion Studies from Parsons School of Design in New York City with her dissertation focusing on the perception of sustainable production in the luxury segment.

Mistra Future Fashion is a cross-disciplinary research program aiming at a systemic change within the fashion industry, and society.  The research is focused on enabling a Circular Economy by taking on a full system perspective in examining every step of the fashion value chain.

Mistra Future Fashion is initiated and primarily funded by MISTRA, The Swedish foundation for strategic environmental research. It holds a total budget of SEK 110 million and stretches over 8 years, from 2011 to 2019. The program is hosted by RISE, Research Institutes of Sweden in collaboration with 15 research partners and involves more than 50 industry partners.