Τα panel discussions & workshops του #TEDxThess 2017

Φέτος, για το 2ο session οι ομιλητές μας θα συμμετέχουν σε ανοιχτά panel discussions & workshops, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

This year, our speakers will participate in open panel discussions & workshops for the very first time on our second session, which are configured as follows:

Συζήτηση / Panel Discussion: Venetia Koussia – Liz Mestheneos (GR)

(θα διεξαχθεί στα Ελληνικά)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν και εμείς τρέχουμε να τις προλάβουμε. Πώς μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε μια αγορά εργασίας που γίνεται όλο και πιο δυναμική; Πώς μπορούν να συνυπάρξουν διαφορετικές γενιές σε ένα κοινό επαγγελματικό περιβάλλον; Το μέλλον μας στον εργασιακό χώρο αποτελεί μια δημιουργική πρόκληση.

Technological developments move faster than ever before and we are rushing to reach them. How can we remain competitive in an increasingly dynamic job market? How can different generations co-exist in the workplace? Our professional future is a creative challenge.

Συζήτηση / Panel Discussion: Μιχαήλ Λώλης – Γιάννης Βλαστάρης – Υβόννη Κοσμά / Michael Lolis – Giannis Vlastaris – Yvonne Kosma

(θα διεξαχθεί στα Ελληνικά)

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πώς οι λέξεις που χρησιμοποιούμε επηρεάζουν τη σκέψη μας, διαμορφώνουν συμπεριφορές και ορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε; Ο λόγος ως συνειδητό ή ασυνείδητο εργαλείο διαμόρφωσης κοινωνικών συνθηκών.
The pen is mightier than the sword. How can words influence the way we think, affect our attitudes and define our social reality? Language as a conscious or unconscious tool of determining the circumstances under which we live.

Συζήτηση /Panel Discussion: Dr. Tony Perry – Dr. Michael Benton

(θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με μετάφραση)

Η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον οδηγεί στη μαζική εξαφάνιση πολλών μορφών ζωής. Μπορεί η γενετική να ανακόψει τη μείωση της βιοποικιλότητας; Τι επιπτώσεις θα έχει η πιθανή επαναφορά ειδών ή η δημιουργία νέων; Ποιος ο ρόλος της γενετικής στο μέλλον του ανθρώπινου είδους;
Our interference with nature has led to the extinction of many forms of life. Can genetic engineering limit the reduction of biodiversity? What would be the implications of a possible introduction of extinct or new species back into nature? What will be the role of genetics in the future of our species?

Συζήτηση / Panel Discussion: Φωτεινή Μπαλδιμτσή-Jonathan Albright-Γιώργος Γρηγοριάδης / Foteini Baldimtsi-Jonathan Albright-Georgios Grigoriadis

(θα διεξαχθεί στα Ελληνικά)

Η διαδικτυακή μας ζωή παρέχει ελεύθερα στην αγορά δεδομένων πολύτιμες προσωπικές μας πληροφορίες. Ερωτηματικά και ανησυχίες δημιουργούνται ως προς τη διάθεση και χρήση τους, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και την ανάγκη θεσμοθέτησης κανόνων.

Our online presence makes valuable personal information freely available to the data market. Our privacy and the justified use of this data is in question while the development of artificial intelligence creates new opportunities as well as the need for some sort of regulation.

Εργαστήριο / Workshop: Αντώνης Κάνουρας / Antonis Kanouras

(θα διεξαχθεί στα Ελληνικά) 

IoT, Fused deposition modelling, physical computing, biorobots, making culture… λέξεις σαν μυστικοί κωδικοί γεμάτοι μυστήριο για πολλούς. Ιδέα που αντικατοπτρίζει το μέλλον για κάποιους!
Πάρτε μαζί σας διάθεση για πειραματισμό και μάθηση με παιγνιώδη τρόπο, ετοιμαστείτε να μεγαλουργήσετε κάνοντας πολλά λάθη, ξεκλειδώστε την παιδική σας περιέργεια και δημιουργικότητα κατασκευάζοντας το thingocyclotronics 3000!!! 15 τυχεροί TEDx’ers (κατά προτίμηση μη συσχετιζόμενοι με τα παραπάνω) παρέα με τον Μηχ. Ρομποτικής Α. Κάνουρα βιώνουν την εμπειρία Robotixlab ανακαλύπτοντας ξανά τον κόσμο μας μέσα από άλλη οπτική.

IoT, Fused deposition modelling, physical computing, biorobots, making culture…to some these words sound like mysterious secret codes, but to others these words are the future. Pack your passion for experimentation and learning through games! Make mistakes and succeed, unlock your curious and creative inner child and build the thingocyclotronics 3000! 15 lucky TEDx’ers, preferably not involved in the robotics world already, together with Robotics Engineer Antonis Kanouras, will experience a Robotix Lab workshop discovering the world from another viewpoint.

(Το workshop ακυρώθηκε λόγω ενός μικρού προβλήματος υγείας του κ.Κάνουρα)

Εργαστήριο / Workshop: “Διαβάζω για τους άλλους” / “Reading for others”

(θα διεξαχθεί στα Ελληνικά)

Η ομάδα εθελοντών του “Διαβάζω για τους άλλους” διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Ειδικά για εσάς και το TEDxThessaloniki, η ομάδα “Διαβάζω για τους άλλους” έχει ετοιμάσει ένα δημιουργικό εργαστήρι με θεατρικά παιχνίδια γνωριμίας, ανάγνωση και συζήτηση που θα σας εκπλήξει.

Volunteer group “Reading for others”, reads to people who cannot do it themselves. On the occasion of TEDxThessaloniki they prepared a special workshop that includes a creative lab with role playing, reading and a surprising discussion.

Όσοι έχετε προμηθευτεί το εισιτήριο σας, θα λάβετε e-mail, προκειμένου να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής.

Those who have already purchased their ticket, they will receive an email, to fill in the entry form.