Michael Benton

07-benton

Ο Michael Benton είναι παλαιοντολόγος με θεμελιώδεις συνεισφορές στην κατανόηση της ιστορίας της ζωής, κυρίως για το πώς η βιοποικιλότητα αλλάζει στη διάρκεια των χρόνων. Η προσέγγισή του έφερε επανάσταση στον τρόπο κατανόησης των θεμελιωδών ερωτημάτων. Βασικό θέμα είναι η Περμο – Τριαδική μαζική εξαφάνιση, η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση όλων των εποχών, που έλαβε χώρα πάνω από 250 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου ερευνά το πώς η ζωή μπόρεσε να επανέλθει μετά από ένα τόσο καταστροφικό γεγονός.
Έχει γράψει πάνω από 50 βιβλία, ανάμεσά τους ενδιαφέροντα βιβλία για παιδιά με θέμα τους δεινοσαύρους, καθώς και αρκετά βασικά βιβλία παλαιοντολογίας για πανεπιστημιακούς φοιτητές.
Ο Michael Benton ίδρυσε το Master of Science στην Παλαιοβιολογία στο Μπρίστολ το 1996, από όπου έχουν αποφοιτήσει πάνω από 320 φοιτητές. Ήταν επιβλέπων σε πάνω από 65 διδακτορικούς φοιτητές. Είναι επικεφαλής της Σχολής Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.
Ανάμεσα σε άλλα, τον ενδιαφέρουν τα φτερά και το χρώμα των δεινοσαύρων. Ήταν ο πρώτος, το 2010, μαζί με μια ομάδα Κινέζων συναδέλφων του, που επέδειξε αντικειμενικά στοιχεία για το χρώμα ενός δεινοσαύρου και το 2017 ήταν μέλος της ομάδας που ανακοίνωσε την πρώτη ουρά δεινοσαύρου σε κεχριμπάρι.
To 2014 ανακηρύχθηκε μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας.


Michael Benton is a palaeontologist who has made fundamental contributions to understanding the history of life, particularly concerning how biodiversity changes through time. Ηis approach has revolutionised our understanding of major questions. A key theme is the Permo–Triassic mass extinction, the largest mass extinction of all time, which took place over 250 million years ago, where he investigates how life was able to recover from such a devastating event.
He has written more than 50 books, including engaging books for children on the theme of dinosaurs, as well as several leading palaeontology textbooks for university students. Mike Benton founded the MSc in Palaeobiology at Bristol in 1996, from which more than 320 students have graduated. He has supervised more than 65 PhD students. He is currently Head of the School of Biological Sciences at the University of Bristol.
Amongst other things, he is interested in dinosaur feathers and colour. He was first, in 2010, with a team of Chinese colleagues, to show objective evidence for the colour of a dinosaur, and in 2017 he was part of the team that announced the first dinosaur tail in amber.
He was elected Fellow of the Royal Society in 2014.