Georgios Grigoriadis

08a-georgios-grigoriadis

Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της baresquare, ο Γεώργιος Γρηγοριάδης εργάζεται στον κόσμο των digital analytics. Άρχισε να ασχολείται με τον χώρο αυτό από τις απαρχές της εμφάνισης του. Έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είναι και κάτοχος MBA από το από το Vlerick Management School του Βελγίου.

Μαζί με την ομάδα του στην baresquare και με τη βοήθεια της ανάλυσης δεδομένων και της στατιστικής παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, πάντα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείες συναντάμε τη SONY και τη SIEMENS.

Είναι, όπως αναφέρει, υπέρμαχος του data verbalization, αλλά πολέμιος του ανούσιου data visualization.


Georgios Grigoriadis is the founder and Managing Director of baresquare, a digital analytics company from Thessaloniki. Georgios deep-dived into Digital Analytics while this rather youthful industry was still trying to self-define itself.

His mission is to lead a strong, loyal team of Analytics experts in a journey to stimulate business, social and individual growth through decisive answers fueled by data and statistics; a journey that goes beyond the limits of human computation, and with respect to the human well-being. As an experienced Analytics practitioner, he delivers innovative Analytics solutions that are making data worthwhile for a list of clients including SONY and SIEMENS.

He is a strong critic of pointless Data Visualization, and a strong believer of Data Verbalization.